CPS 2002 předběžné výsledky


Protože vím, jak netrpělivě očekáváte výsledky CPS, rozhodli jsem se v obou komisích - tedy v plachtařské i sportovní - zveřejnit předběžné výsledky CPS 2002. Prosím všimněte si slova PŘEDBĚŽNÉ. Tyto výsledky slouží k tomu, že pokud najdete nesprávné údaje u vašeho výkonu, nebo nějakou nesrovnalost, pak se mi ozvěte na mail nebo telefonem a budeme se snažit společně najít chybu. DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY pak budou ty, které budou schváleny plachtařskou a sportovní komisí. Sportovní komise má schůzi 15.2. 2003 a následující sobotu 22. 2. 2003 potom plachtařská komise. Pokud obě komise CPS schválí, teprve tehdy se stane OFICIÁLNÍ.

Abychom tedy odstranily případné chyby, stanovily komise datum 31. 1. 2003 jako definitivní datum pro vaše odvolání nebo stížnost v případě, že si budete myslet, že váš výsledek je v předběžných výsledcích uveden nesprávně. Veškeré stížnosti, prosím, směřujte na mě, pokud s mým řešením nebudete spokojeni, pak váš problém vyřešíme na zasedání komisí ve stanovených termínech.

Než přejdu konkrétně k CPS 2002, dovolte mi na malé zhodnocení. Mnohokrát děkuji těm aeroklubům, které vyslyšely mou prosbu a poslaly mi přihlášku mailem. Výrazně tak urychlily zpracování výsledků, které jsem mohl dělat průběžně a pokud se vyskytly nějaké závady, ihned jsem mohl kontaktovat rozhodčí, kteří CPS za daný aeroklub zpracovali, a tak opětně urychlit zpracování výsledků.

Díky fóru Plachtění a Gliding se mi podařilo také upozornit aerokluby na některé nedostatky. Opětně děkuji všem z těchto aeroklubů, kteří mě kontaktovali a domluvili se jak pokračovat. Nezapomeňte tedy poslat dokumentaci k přihlášeným letům do 26.1. 2003 na AeČR. Bylo by opravdu škoda přijít o dobrá umístění, jestliže jste si již dali takovou práci s počítáním výsledků. Jenom si dovolím upozornit, že sportovní komise ve svém zápisu z konce minulého roku opětně stanovila povinnost zaslat dokumentaci k výkonům přihlášeným do CPS 2002. Nedivte se nám, že opětně dokumentaci vyžadujeme. Chceme totiž, aby CPS byla regulérní soutěží a ne jen snůškou "papírových" výkonů. Musím říci, že práce rozhodčích se za 5 let, co CPS zpracovávám, velmi a velmi zlepšila. Řadu problémů také vyřešíme mailem nebo telefonem - mimochodem jich bylo letos tak hodně, že můj Alcatel vypověděl službu a musím ho nahradit výkonnějším strojem (díky Charlií) :-)).

Sportovní a plachtařská komise se snaží CPS průběžně zdokonalovat, aby reagovala na zlepšující se materiální vybavení pilotů zapisovači a také na možnost létat na závodech typy úloh, které by se do CPS jinak špatně přihlašovaly. Již pro letošní rok rozhodčí nemusí s dokumentací zasílat tisky dat z igc souborů a stačí pouze zaslat igc soubory. Další význačnou změnou platnou od příštího roku bude to, že pilot může změnit jakoukoliv trať s penalizací 15%. Padne tedy limit 300km, který dříve platil pro uletěnou vzdálenost, později pro 300km plánovanou vzdálenost. Dále je v pravidlech CPS ještě několik drobných změn, které reagují spíše na nejasnosti v minulém textu. Doufám konečně, že již v únoru začne fungovat stránka Sportovní komise (snad konečně bude čas :-(), kde veškeré sportovní dokumenty AeČR včetně překladů Sportovních řádů FAI budou umístěny ke stažení. Bude zde také stránka věnovaná častým dotazům, kde se pokusíme odpovědět na nejčastěji se vyskytující otázky ohledně CPS a řádů všeobecně. Pilně jsem sbíral vaše dotazy ohledně CPS a řádů, další doufám probereme na semináři ve Vrchlabí.

A nyní se věnujme CPS 2002. I když loňský rok nebyl díky počasí nejlepší, překvapil mě počet přihlášených aeroklubů a pilotů. Zúčastnilose 46 aeroklubů a 299 pilotů. Škoda že nebyla překročena magická hranice 300 účastníků, kterou jsem si sám pro sebe vytýčil. Je to největší počet od roku 1998. Pouze v roce 1999 se zúčastnilo 414 pilotů a 53 aeroklubů. Významně narostl počet juniorů, zato počet žen stagnuje. Zatímco počet juniorů se zvyšuje, pak počet juniorek je velmi malý. Jména, která se objeví a zdají se být perspektivní, se po dvou za sebou jdoucích letech ztratí... Prvních 12 míst tak obsazují osvědčená jména, jen Hanka Zejdová chybí :-((.
Mezi aerokluby se objevilo několik aeroklubů, které se CPS dlouhodobě neúčastnily. A nebyl to, Luďo, jenom Hosín :-)... Překvapila mě prakticky neúčast Broumova, kde jen Vráťa zachraňoval čest svými výkony, na druhé straně blízký Hronov mě překvapil svoji velkou účastí v tomto ročníku. Dále se neúčastnilo Vrchlabí, které stabilně zasílalo přihlášku a Skuteč. Stále mi zůstává záhadou neúčast takových aeroklubů, které byly dříve plachtařskými centry - u nás ve východních Čechách např. Nové Město nad Metují nebo Chrudim. Dovolím si v tom směru poznámku, že moravské aerokluby jsou více aktivnější. Pozoruji to v rámci regionálních závodů, kde poměr zastoupení moravských a českých závodníků je 50:50. Vyhrát region Morava se stává mnohem obtížnější než například Region II. Bylo by toto zajímavé srovnat i v rámci PMČR.

Na konec jen upozornění na novinky v čekém plachtění, které najdete na na adrese Aeroklubu Křižanov Petr Koutný zpracoval velmi podrobně a jednodušše práci se softwarem pro vyhodnocení souborů igc, stahování a uploadu nehomologovaných loggerů atd. atd. Dále znovu upozorňuji na program Miloše Vencovského. Miloš Vencovský dal dohromady jednoduchý prográmek pro vyhodnocení dosažení sektoru při fotokontrole. Pokud mu pošlete maila, pak vám zajisté pošle jak návod, tak soubor. Doporučuji!!! A pokud si chcete pokecat s plachtaři, dovědět se největší drby, pomluvy a být svědkem hašteření, pak navštivte Charliího forum v doméně GLIDING.cz

V závěru opět několik poučení, která jsou trvalá, ale věnujte pozornost červeně zvýrazněným poznámkám. Jedná se o nejčastější chyby, které znemožňují zpracování.

V následujících bodech některá důležitá upozornění a soubory ke stažení:Na této adrese najdete nejnovější indexy kluzáků dle DAeC.


E - mail pokud mi chcete poslat mail.

Zpět na hlavní stránku Aeroklubu UO

Copyright © Herox 4/97